സഹായം Reading Problems? Click here


ജി.എച്ച്. എസ്സ്.എസ്സ് അവിടനല്ലൂർ/എന്റെ ഗ്രാമം

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്

അവിടനല്ലൂർ

കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ കോട്ടൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പ്രകൃതിരമണീയമായ ഒരു ഗ്രാമമാണ് അവിടനല്ലൂർ. തുരുത്തമല, ചെങ്ങോടുമല, കുറുവട്ടിമല എന്നീ മലകളും, കരുവള്ളിക്കുന്നും നാലുഭാഗത്തും നാലുഭാഗത്തും അതിരിടുന്നു