സഹായം Reading Problems? Click here


ജി.എച്ച്.എസ്. പന്നിപ്പാറ/ലിറ്റിൽകൈറ്റ്സ്/വിദഗ്ദ്ധരുടെ ക്ലാസ്

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്

Module പറഞ്ഞ പ്രകാരം വിദഗ്ധരുടെ ക്‌ളാസ്സുകൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നു .മാസ്റ്റർ ട്രൈലെർ ആയ ശ്രീ.അബ്ദുൽ റസാഖ് സാർ ആണ് വിദഗ്ധ ക്ളാസുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് .