സഹായം Reading Problems? Click here


ഗവ .യു.പി.എസ് .ചിറയിൻകീഴ്/അക്ഷരവൃക്ഷം/ശുചിത്വം മഹത്വം

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ശുചിത്വം മഹത്വം

ശുചിത്വപാഠങ്ങൾ നാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചു
പഠിച്ച പാഠങ്ങൾ നാം പാലിച്ചിടേണം
പടർമ്മുപിടിക്കും മഹാമാരിയാമൊരു
കൊറോണ തെറുക്കാനുള്ളൊരുപായം
ശുചിത്വം പാലിക്കണം,മാസ്ക് ധരിക്കണം
അകലം പാലിക്കണം,യാത്ര കുറയ്ക്കണം
വീട്ടിൽ ഇരിക്കണം,കൈകൾ കഴുകണം
ചെറുക്കാം ചെറുക്കാം നമൂക്കീ വിപത്തിനെ
ലോകത്തെ വിഴുങ്ങിയ കൊോവിഡ് വൈറസിനെ
ഒത്തൊരുമിച്ച് തുരത്താം നമുക്ക്
 

രോഹൻ രാജ്
5 എ ഗവ .യു.പി.എസ് .ചിറയിൻകീഴ്
ആറ്റിങ്ങൽ ഉപജില്ല
തിരുവനന്തപുരം
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - Sheelukumards തീയ്യതി: 16/ 04/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത