സഹായം Reading Problems? Click here


ഗവ .യു.പി.എസ് .ചിറയിൻകീഴ്/അക്ഷരവൃക്ഷം/തുരത്താം മഹാമാരിയെ

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
തുരത്താം മഹാമാരിയെ

നിപ പകർന്നൊരാ മുറിവുകളുണക്കാൻ
തെല്ലുസമയവും നൽകാതെ തന്നെ
ദൈവത്തിൻ നാടാമീ കേരളനാടിനെ
ദുരിതത്തിലാഴ്ത്തുവാൻ വന്നു കൊറോണയും
ചൈനയിൽ നിന്നും പെയ്ത മഹാമാരി
സുനാമിയായി ഭൂമിയെ തകർത്തു
ലക്ഷങ്ങളെ കൊന്നൊടുക്കി
ദശലക്ഷെ കുടുംബത്തെ കണ്ണീരിലാഴ്ത്തി
ഇറ്റലിയെന്നൊരാ സമ്പന്ന രാജ്യത്തിൽ
കൊറോണയെന്ന് മഹാമാരിയെത്തി
എവിടെയും ഇവിടെയും എല്ലാം പടർന്നു
ഭീതിയിലാണ്ടു ജനങ്ങളെല്ലാം
പിന്നെയീ കൊറോണ കേരളത്തിലെത്തി
പെട്ടെന്ന് ഞങ്ങളുംഞെട്ടിപ്പോയി
പേടിയല്ലാനമുക്കിപ്പോൾ വേണ്ടത്
ജാഗ്രതയാണ് നമുക്കാവശ്യം
തുരത്താം തുരത്താം മഹാവിപത്തിനെ
തുരത്താം തുരത്താം മഹാമാരിയെ
അതിനായി നമ്മൾ നിയമങ്ങൾ പാലിക്കേണം
വിട്ടിലിരിക്കുക,സുരക്ഷിതരാകുക
ഇടയ്ക്കിടെ കൈകൾ സോപ്പിട്ടുകഴുകണം
സാമൂഹികാകലം നമ്മൾ പാലിക്കേണം
കൈയ്യിലെപ്പോഴും തൂവാല കാണണം
യാത്രകളിപ്പോൾ ഒഴിവാക്കണം
മാസ്കുകൾ കൊണ്ടുമുഖം പൊതിഞ്ഞീടണം
ഒത്തൊരുമിച്ചാൽ മലയും പോരും
എന്ന പാഠം നമ്മൾ ഹൃദ്യമാക്കീട്ട്
കൊറോണക്കെതിരെ നമുക്കിറങ്ങാം
 

രോഷ്നിരാജ്
7 ബി ഗവ .യു.പി.എസ് .ചിറയിൻകീഴ്
ആറ്റിങ്ങൽ ഉപജില്ല
തിരുവനന്തപുരം
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - Sheelukumards തീയ്യതി: 16/ 04/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത