സഹായം Reading Problems? Click here


ഗവ. റ്റി എച്ച് എസ് എസ് എടത്തന/അക്ഷരവൃക്ഷം/തപം

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
തപം

ജീവനെതേടി ഒഴുകി നടന്ന ശലഭത്തിന് പ്രാണൻ കിട്ടിയപ്പോൾ ചിറക് പൊലിഞ്ഞു പോയി ...... ഏറെ നാൾ തപം ചെയ്ത് ചിറക് ലഭിച്ചപ്പോൾ പൂക്കൾ പൊഴിഞ്ഞു പോയി ........ പൂക്കൾ മൊട്ടിട്ടപ്പോൾ ശലഭം കാരാഗൃഹത്തിൽ !! വീണ്ടും അവൾ ചിറക് നീർത്തിയപ്പോൾ പൂമ്പൊടി തേനീച്ച കവർന്നിരിക്കുന്നു.

ശ്രുതിലയ കെ എസ്
9 എ ജി.റ്റി.എച്.എസ്.എസ്. എടത്തന
മാനന്തവാടി ഉപജില്ല
വയനാട്
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കഥ


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - shajumachil തീയ്യതി: 19/ 04/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കഥ