സഹായം Reading Problems? Click here


ഗവ. യു. പി. എസ്. പഴയതെരുവ്/അക്ഷരവൃക്ഷം/വന്നു അവധിക്കാലം

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
വന്നു അവധിക്കാലം

വന്നു വന്നു അവധിക്കാലം
ഒത്തിരി ഒത്തിരി നേരത്തേ
ഇല്ലായില്ലാപരീക്ഷയൊന്നും
ഇല്ലേയില്ലിനി വാർഷികവും
ഓട്ടോം ചാട്ടോം ഇല്ലിനിയൊന്നും
ചുറ്റിത്തിരിയിൽ വേണ്ടേ വേണ്ട.
വായിച്ചിടാം പുസ്തക മൊത്തിരി
കവിതയും കഥയുംലേഖനവും
ടി.വി കാണാം കോമഡി കേൾക്കാം
കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഗെയിമുകളിക്കാം
പാചക നേരം അമ്മയ്ക്കൊപ്പം
ഒത്തിരി നേരം ചിലവാക്കാം
പച്ചക്കറികൾ നട്ടുനനയ്ക്കാം
ചെറു പൂന്തോട്ടവുമുണ്ടാക്കാം
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതിയിൽ
കഥയും കവിതയുമെഴുതീടാം
ഭീതി വേണ്ടാ ജാഗ്രത മതിയിനി
കൈ കഴുകേണം സോപ്പിട്ട്
ഒത്തൊരുമിക്കാം ഒന്നായീടാം
നാടിനു വേണ്ടി നമുക്ക് വേണ്ടി

ബാലഗോപാൽ .എസ്
6 A ഗവ. യു. പി. എസ്. പഴയതെരുവ്
കൊട്ടാരക്കര ഉപജില്ല
കൊല്ലം
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - Sai K shanmugam തീയ്യതി: 20/ 06/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത