സഹായം Reading Problems? Click here


ഗവ. യു. പി. എസ്. ആലംതറ/അക്ഷരവൃക്ഷം/എന്റെ വിദ്യാലയം

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
എന്റെ വിദ്യാലയം

വിദ്യാലയം എന്റെ വിദ്യാലയം
സ്നേഹം നിറഞ്ഞൊരു വിദ്യാലയം
ടീച്ചറും കൂട്ടരും ചേച്ചി ചേട്ടന്മാരും
ഒരുമയോടൊരുമിച്ച വിദ്യാലയം
ഔഷധ കാവുണ്ട് കുളവുമുണ്ട്
ഞാവല്പഴത്തിന്റെ മധുരമുണ്ട്
കളിച്ചു രസിക്കാനിടവുമുണ്ട്
ലൈബ്രറിയുണ്ട് ക്ലാസ്സ്‌ മുറികളുണ്ട്
പഠിച്ചും കളിച്ചും രസിക്കും ഞങ്ങൾ
പിണങ്ങി ഇണങ്ങിക്കഴിയും ഞങ്ങൾ
വിദ്യാലയം നമ്മുടെ വിദ്യാലയം

ദേവേന്ദു.എസ്.അരുൺ
3 ബി ഗവ. യു. പി. എസ്. ആലന്തറ
ആറ്റിങ്ങൽ ഉപജില്ല
തിരുവനന്തപുരം
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - sreejithkoiloth തീയ്യതി: 16/ 04/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത