സഹായം Reading Problems? Click here


ഗവ. മോ‍ഡൽ. എച്ച്. എസ്.ഫോർ ഗേൾസ് കൊല്ലം/ഐ.ടി. ക്ലബ്ബ്

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്

സംസ്ഥാന ഐ.ടി.മേള 2016

2016 ഷൊർണ്ണൂർ നടന്ന സംസ്ഥാന ഐ ടി ​മേളയിൽ അഭിരാമി എ എസ് ഐ. ടി. പ്രോജക്ട് അവതരണത്തിൽ എ ഗ്രേയ്ഡ് കരസ്ഥ​മാക്കി. Abhirami A S IT Project .jpg

2017 ൽ കോഴിക്കോട് നടന്ന സംസ്ഥാന ഐ ടി ​മേളയിൽ അഭിരാമി എ എസ് ഐ. ടി. പ്രോജക്ട് അവതരണത്തിൽ എ ഗ്രേയ്ഡ് കരസ്ഥ​മാക്കി.

റവന്യൂജില്ല ഐ.ടി. മേള

അഭിരാമി എ എസ് ഐ. ടി. പ്രോജക്ട് അവതരണത്തിൽ എ ഗ്രേഡോടെ രണ്ടാംസ്ഥാനം നേടി 2017 - 2018 അധ്യയനവർഷത്തിൽ അഭിരാമി എ എസ് ഐ. ടി. പ്രോജക്ട് അവതരണത്തിൽ എ ഗ്രേഡോടെ ഒന്നാം സ്ഥാനം നേടി. ഗോപിക എസ് വെബ്പേജ്ഡിസൈനിംഗിലും അശ്വതി ബി മൾട്ടിമീഡിയ പ്രസന്റേഷനിലും സാംലിൻ സാംസൺ ഡിജിറ്റൽ പെയിന്റിംഗിലും എ ഗ്രേഡ് നേടി. അങ്ങനെ റവന്യൂജില്ലയിൽ സ്ക്കുൾതലത്തിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് എത്താൻ കഴിഞ്ഞു.

ഉപ ജില്ല ഐ.ടി. മേള

2016 കൊല്ലംഉപജില്ല ഐ ടി ​മേളയിൽ സ്കൂൾ ഒന്നാം സ്ഥാനം കരസ്ഥ​മാക്കി. അഭിരാമി എ എസ് ഐ. ടി. പ്രോജക്ട് അവതരണത്തിലും സാംലിൻ സാംസൺ ഡിജിറ്റൽ പെയിംന്റിംഗിലും എ ഗ്രേഡോടെ ഒന്നാം സ്ഥാനവും ഹിന്റ എം ഹിലാരി മലയാളം ടൈപ്പിങിലും റിന്റു ആർ പണിക്കർ വെബ് പേജ് ഡിസൈനിംഗിലും എ ഗ്രേഡോടെ രണ്ടാം സ്ഥാനവും നേടി റവന്യൂജില്ലയിൽ മത്സരിക്കാൻ അർഹത നേടി. കൂടാതെ മൾട്ടിമീഡിയ പ്രസന്റേഷനിൽ കൃഷ്​​ണ ഡി യും ഐറ്റി ക്വിസ്സിൽ ഗോപിക എസ്സും എ ഗ്രേഡോടെ മൂന്നാം സ്ഥാനവും നേടുകയുണ്ടായി. 2017 കൊല്ലംഉപജില്ല ഐ ടി ​മേളയിലും മുൻവർഷത്തെപ്പോലെ സ്കൂൾ ഒന്നാം സ്ഥാനം കരസ്ഥ​മാക്കി.അഭിരാമി എ എസ് ഐ. ടി. പ്രോജക്ട് അവതരണത്തിലും സാംലിൻ സാംസൺ ഡിജിറ്റൽ പെയിംന്റിംഗിലും ഗോപിക എസ് വെബ് പേജ് ഡിസൈനിംഗിലും അശ്വതി ബി മൾട്ടിമീഡിയ പ്രസന്റേഷനിലും എ ഗ്രേഡോടെ ഒന്നാം സ്ഥാനങ്ങൾ നേടി.കൂടാതെ ഹിന്റ എം ഹിലാരി മലയാളം ടൈപ്പിങിലും ഗോപിക എസ് ഐറ്റി ക്വിസ്സിലും എ ഗ്രേഡോടെ മൂന്നാം സ്ഥാനവും നേടുകയുണ്ടായി.

  • കുട്ടികളുടെ പേരു വിവരങ്ങൾ 2017-18
Sl.No പേര് ഇനം സബ് ജില്ല ഗ്രേഡ് ജില്ല പൊസിഷൻ
1 Aswathy B Multimedia Media Presentation A Grade 1st place
2 Gopika S Webpage Designing A Grade 1st place
3 Samlin Samson Digital Painting A Grade 1st place
4 Abhirami A S IT Project A Grade 1st place
5 Hinda M Hilari Malayalam Typing B Grade 3rd place
6 Gopika S IT Quiz B Grade 3rd Place