സഹായം Reading Problems? Click here


ഗവ. എൽ പി എസ് പാച്ചല്ലൂർ/അക്ഷരവൃക്ഷം/കൊറോണ ഔട്ട്

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
കൊറോണ ഔട്ട്


പട നയിച്ചു ഭയമകറ്റി ഞങ്ങൾ വരുന്നേ
നാടു നീളെ കൊല നടത്തും
 മാരിയെ തടുത്തിടാൻ
മാരിയെ തടുത്തിടാൻ

            ഭയപ്പെടില്ല നാം
            പേടിച്ചോടുകില്ല നാം
             കരുതലുള്ള കേരളം
            കരുത്തു കാട്ടിടും

തുടർച്ചയായ് തുടർച്ചയായി
കൈകൾ രണ്ടും കഴുകിടും
കൊറോണ എന്ന ഭീകരനെ
തുടച്ചു ഞങ്ങൾ നീക്കിടും
പദവിയും പ്രതാപവും
പാരിൽ എന്തു നല്കിടും
മാന്യ ഹ്രദയമുള്ള നല്ല
മനവാനായ് മാറിടൂ

             ഭയപ്പെടില്ല നാം
             പേടിച്ചോടുകില്ല നാം
             കരുതലുള്ള കേരളം
             കരുത്തു കാട്ടിടും

കരുതലോടെ ലോക്ക് ഡൗണിൻ
നിയമമെല്ലാം നോക്കിടാം
പൊതുവിടങ്ങളിൽ പെരുത്തു
സൂക്ഷ്മത പാലിച്ചിടാം
തുമ്മലിൽ ചുമക്കലിൽ
തൂവാലയാൽ മറച്ചിടാം
പിന്നെയൊന്നു ചേർന്നിരിക്കാൻ
ഇന്നകന്നിരുന്നിടാം

              ഭയപ്പെടില്ല നാം
              പേടിച്ചോടുകില്ല നാം
              കരുതലുള്ള കേരളം
              കരുത്തു കാട്ടിടും

മധുര ദിനം തിരികെയെത്തി
ലോകമാകെ ശാന്തി വരാൻ
മനസ്സുരുകി പ്രാർത്ഥനയിൽ
കൂട്ടുകാരെ മുഴുകിടാം
കൂട്ടുകാരെ മുഴുകിടാം
കൂട്ടുകാരെ മുഴുകിടാം

 

അൽ സാബിത് ഐ.എസ്
III A ഗവ. എൽ.പി.എസ്,പാച്ചല്ലൂർ
തിരുവനന്തപുരം സൗത്ത് ഉപജില്ല
തിരുവനന്തപുരം
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - Sai K shanmugam തീയ്യതി: 23/ 04/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത