സഹായം Reading Problems? Click here


ഗവ. എൽ പി എസ് ചാല/അക്ഷരവൃക്ഷം/clean

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
clean

wash wash wash
wash your hands
make them clean
scrub the jerms
till they fall
clean your hands
happy always


 

Kameshselia
1 A ഗവ. എൽ പി എസ് ചാല
തിരുവനന്തപുരം സൗത്ത് ഉപജില്ല
തിരുവനന്തപുരം
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - Sai K shanmugam തീയ്യതി: 15/ 04/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത