സഹായം Reading Problems? Click here


ഗവ. എൽ പി എസ് ചാല/അക്ഷരവൃക്ഷം/Rose

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
Rose

Roses are red
violets are blue
sugar is sweet
and so are you
our earth is good
clean it now
we can live
without any fear


 

Madhu Shaliniga
1 A ഗവ. എൽ പി എസ് ചാല
തിരുവനന്തപുരം സൗത്ത് ഉപജില്ല
തിരുവനന്തപുരം
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - Sai K shanmugam തീയ്യതി: 15/ 04/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത