സഹായം Reading Problems? Click here


ഗവ. എൽ. പി. എസ്. വിളപ്പിൽ/അക്ഷരവൃക്ഷം/ശുചിത്വം എന്ന പ്രതിരോധം

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ശുചിത്വം എന്ന പ്രതിരോധം

നല്ലൊരു നാളേക്ക് വേണ്ടി കൊറോണയെ
തടുക്കാനായി ശക്തിയും ശുചിത്വവും വേണം
ലോകം മുഴുവനും പടർന്ന ഈ മാരിയെ
തുരത്താൻ പ്രതിരോധ ശക്തി വേണം
ഔഷധം കണ്ടുപിടിക്കാത്ത കൊറോണ വൈറസ്
പടർന്നു പിടിക്കുന്ന കാലമാണ്
വ്യക്തി ശുചിത്വവും പരിസര ശുചിത്വവും
നല്ല ആഹാരശീലവും ആണ്
ഇതിനു നല്ല പരിഹാരം കൂട്ടുകാരെ
 

ആഗ്നേയൻ .എ.എസ്
3 A ഗവണ്മെന്റ് എൽ പി എസ് വിളപ്പിൽ
കാട്ടാക്കട ഉപജില്ല
തിരുവനന്തപുരം
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - Sathish.ss തീയ്യതി: 17/ 04/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത