സഹായം Reading Problems? Click here


ഗവ. എൽ. പി. എസ്. വിളപ്പിൽ/അക്ഷരവൃക്ഷം/കൂട്ടുകാരൻ

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
കൂട്ടുകാരൻ

ശുചിത്വം എന്നത് നമ്മുടെ
കൂടെ കൂട്ടേണ്ട കൂട്ടുകാരൻ

ഈ കൂട്ട് നമുക്കെന്നും
നല്ലത് മാത്രം ചെയ്തീടും

രോഗം എന്ന ശത്രുവിനെ
നമ്മിൽ നിന്നും ഓടിക്കും

എന്നും എന്നും കൂടെ കൂട്ടാം
നമ്മുടെ ഈ കൂട്ടുകാരനെ


 

ആരാധ്യ എസ്. ആർ
1 ബി ഗവ. എൽ. പിൽ എസ്, വിളപ്പിൽ
കാട്ടാക്കട ഉപജില്ല
തിരുവനന്തപുരം
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - Sathish.ss തീയ്യതി: 16/ 04/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത