സഹായം Reading Problems? Click here


ഗവ. എൽ. പി. എസ്. നെടുവൻതറട്ട/അക്ഷരവൃക്ഷം/ചങ്ങാതി

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ചങ്ങാതി

എനിക്കുണ്ടൊരു ചങ്ങാതി
കഥപറയും ചങ്ങാതി
നന്മ നിറഞ്ഞൊരു ചങ്ങാതി
കൊച്ചു കൊച്ചു നേട്ടങ്ങൾ
പകർന്നു തന്നൊരു ചങ്ങാതി
പുത്തൻ വഴികൾ കാട്ടിലും
ഗുണപാഠങ്ങൾ ചൊല്ലി തരും
എന്റെ സ്വന്തം ചങ്ങാതി

ജഗനാഥൻ
4 ഗവ.എൽ.പി.എസ്.നെടുവൻതറട്ട
കാട്ടാക്കട ഉപജില്ല
തിരുവനന്തപുരം
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - Sathish.ss തീയ്യതി: 16/ 04/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത