സഹായം Reading Problems? Click here

മാതൃകാതാളും

ഗവ. എൽ. പി. എസ്. അവന്നൂർ/അക്ഷരവൃക്ഷം/ പരിസ്ഥിതി

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
പരിസ്ഥിതി

  
കാക്കുക നാം ഈ _ പരിസ്ഥിതിയെ
ഇല്ലെങ്കിൽ ഇല്ല നാം ഈ ഭൂമിയിൽ
അരുതേ എറിയരുതേ....
വെറുതേ പ്ലാസ്റ്റിക്കുകൾ
ക്യാൻസറായി അതു നമ്മേ കൊല്ലാതെ കൊന്നിടും
അരുതേ എറിയരുതേ....
മാലിന്യങ്ങൾ അലക്ഷ്യമായി അതു നമ്മേ വലച്ചിടും ആസ്തമയായ് അലർജ്ജിയായ്

  • * *കാക്കുക നാമീ പരിസ്ഥിതിയെ ....

 

തൻഹ എസ്
3A ഗവ. എൽ. പി. എസ്. അവന്നൂർ
കൊട്ടാരക്കര ഉപജില്ല
കൊല്ലം
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - Shefeek100 തീയ്യതി: 20/ 06/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത