സഹായം Reading Problems? Click here


ഗവ. എൽ. പി. എസ്സ്. മടവൂർ/അക്ഷരവൃക്ഷം/വിദ്യാലയം

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
വിദ്യാലയം


അക്ഷരമണിമുത്തുകൾ
വാരിയെറിഞ്ഞെരാ
പാടമാം വിദ്യാലയം.
അതിൽ ഒരോതളിരിലും,
പൂവിലും, ഇലയിലും
തേൻനുകർന്നെരാ
മുത്തുകൾ ഞങ്ങൾ.
മണമുള്ള നിറമുള്ള
പൂക്കളാൽ നിറഞ്ഞൊ
രെൻ വിദ്യാലയം

 

പ്രവീണ
2C ഗവ. എൽ. പി. എസ്സ്. മടവൂർ
കിളിമാനൂർ ഉപജില്ല
തിരുവനന്തപുരം
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - Kannankollam തീയ്യതി: 16/ 04/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത