സഹായം Reading Problems? Click here


ഗവ. എച്ച്.എസ്സ് .എസ്സ് .വാക്കനാട്/അക്ഷരവൃക്ഷം/Distancing is defeating

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
Distancing is defeating

Distancing is defeating
Distancing the corona
All the gathering bothering us
Life is first rest is next

Salute the force who work for us
love the people value the life
Overcome the pandemic
Smiling sun will come back soon
 


Pavithra Prasanth
4 ഗവ. എച്ച്.എസ്സ് .എസ്സ് .വാക്കനാട്
വെളിയം ഉപജില്ല
കൊല്ലം
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - Kannans തീയ്യതി: 19/ 06/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത