സഹായം Reading Problems? Click here


ഗവ.എൽ.പി.എസ്.പിരപ്പൻകോട്/അക്ഷരവൃക്ഷം/ ഒത്തുചേർന്ന്

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഒത്തുചേർന്ന്


ഒത്തു ചേർന്ന ഭാരതം
ഒത്തു കൂടി കേരളം
കോവിഡെന്ന മാരിയെ തുരത്തുവാൻ
ശ്രമിച്ചു നാം
     
       
            കോവിഡിന്റെ മുന്നിൽ ഇന്നു
            ലോകമോ പകച്ച നേരം ഒട്ടുമേ പകച്ചിടാതെ
            പൊരുതി നാം ജയിച്ചിടും
       

            
ജാതിഭേദ വർഗവൈര്യ
വർണ്ണമേതുമേകള‍ഞ്ഞ്
ലോകനന്മയാഗ്രഹിച്ച്
പൊരുതി നാം ജയിച്ചിടും.
             
             ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്തം നാടിത്
             കേരളമെന്ന നാടിത്(2)

കർമനിരതരായവർക്കു മുന്നിലായി
ഭയന്നുമെല്ലെ
പിന്തിരി‍ഞ്ഞു പാഞ്ഞിടുന്ന
കോവിഡെന്ന മാരിയും

                അശരണർക്കും അഗതികൾക്കും
                ആശ്രയം കൊടുത്തുകൊണ്ട്
                നേടി നമ്മൾ മാനവ‍ർക്ക്
                രോഗശാന്തി ഇന്നിതാ.............

                                                            
                                                     

 

യദു കൃഷ്ണൻ
4-C ഗവ.എൽ.പി.എസ്.പിരപ്പൻകോട്
കണിയാപുരം ഉപജില്ല
തിരുവനന്തപുരം
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - Sai K shanmugam തീയ്യതി: 15/ 04/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത