സഹായം Reading Problems? Click here


ഗവ.എച്ച്എസ്സ്.എസ്സ് ഫോർ ഗേൾസ് ഹരിപ്പാട്./അക്ഷരവൃക്ഷം/അതിജീവനം

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
അതിജീവനം

അതിജീവനം
ഭൂമിതൻ മടിത്തട്ടിൽ പിറന്നൊരു മഹാമാരി
വ്യാധിയായി പടർന്നീ മാനവകുലമാകെ ഒന്നിൽ നിന്ന് ഒന്നിലേക്ക് പടർന്നുകൊണ്ട് ഭൂമിയെ തന്നെ അത് കീഴടക്കി
ലോകരെയാകെ പരിഭ്രാന്തിയിലാഴ്ത്തി ശരവേഗത്തിൽ പാഞ്ഞു
ഒടുവിൽ അത് നമ്മുടെ കേരളമണ്ണിലുമെത്തി.
പ്രളയത്തെയും നിപ്പയെയും അതിജീവിച്ച നമ്മൾ ഈ വ്യാധിയേയും അതിജീവിക്കുമെന്ന ധൈര്യത്തോടെ.
ജാഗ്രതയോടെ
ഒരുമിച്ചു ഒന്നായി........

  

ആർഷ കൃഷ്ണൻ
9 c ജി.ജി.എച്ച്.എസ്.എസ് ഹരിപ്പാട്
ഹരിപ്പാട് ഉപജില്ല
ആലപ്പുഴ
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - Sachingnair തീയ്യതി: 04/ 05/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത