സഹായം Reading Problems? Click here


ഗവൺമെൻറ്, എച്ച്.എസ്. കാച്ചാണി/അക്ഷരവൃക്ഷം/ കൊറോണ കാലം

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
കൊറോണ കാലം

എവിടേക്കു പോകുന്നു സൃഷ്ടികളെ
നിൻ പ്രക്യതി കാഴ്ചകൾ
ചവിട്ടി നിൽക്കുന്ന മണ്ണൊലിച്ചു പോകുന്നിതാ,
മഹാരോഗ ഭയത്താൽ ഭയന്നോടുന്നു ജനം
ജീവനറ്റ മൃതശരീരങ്ങൾ കൊണ്ടു വിറങ്ങലിപ്പതമേരിക്ക പോലും
മഹാവ്യാധിയിലും കൈകോർത്തു നിന്ന മലയാളം
തീർത്ത തോ പുതുചരിതങ്ങൾ
നമിക്കുന്നു ഞാൻ മാവേലി വാണിടും പുതു മലയാളമേ

മേഘ ശ്രീകുമാർ
8ബി ഗവണ്മെന്റ് ഹൈസ്കൂൾ , കാച്ചാണി
തിരുവനന്തപുരം നോർത്ത് ഉപജില്ല
തിരുവനന്തപുരം
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - Sai K shanmugam തീയ്യതി: 16/ 04/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത