സഹായം Reading Problems? Click here


ഗവൺമെന്റ് എൽ. പി. എസ് നീരാവിൽ/അക്ഷരവൃക്ഷം/താറാവ്

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
താറാവ്

താറാവേ താറാവേ കുഞ്ഞിത്താറാവേ
കായലില് നീന്തിത്തുടിക്കുന്ന
കുഞ്ഞിത്താറാവേ
വെള്ളിനിറമുള്ള താറാവേ
സ്വർണനിറമുള്ള താറാവേ
എൻറെ കൂടെ പോരുമോ നീ
കുഞ്ഞിത്താറാവേ കുഞ്ഞിത്താറാവേ
 


വിജയ് സത്യ
2A ഗവൺമെന്റ് എൽ. പി. എസ് നീരാവിൽ
കൊല്ലം ഉപജില്ല
കൊല്ലം
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - Kannankollam തീയ്യതി: 20/ 06/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത