സഹായം Reading Problems? Click here


കണ്ണശ മിഷൻ എച്ച്. എസ് പേയാട്/അക്ഷരവൃക്ഷം/മായാത്ത ഓർമ്മകൾ

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
മായാത്ത ഓർമ്മകൾ

ഓണക്കോടിയുമായെത്തി അച്ഛൻ
ഓണസദ്യയൊരിക്കി അമ്മ
സ്നേഹവും കരുതലും നല്കി അവർ-
വളർത്തി തങ്ങളുടെ മകനെ
ചോദിക്കുന്നതെല്ലാം വാങ്ങിയും
ഉയർന്ന വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുത്തും
മകന് എല്ലാമായി തീർന്നു അവന്റെ
മാതാപിതാക്കൾ
ഒടുവിൽ വാർദ്ധക്യത്തിന്റെ
കൂരിരുളിൽ ഒറ്റപ്പെട്ട്
മകന്റെ സ്നേഹം കൊതിച്ചു
കഴിഞ്ഞു അവർ മരണം വരെ
 

സ്വാതി കൃഷ്ണ. ബി
9 B കണ്ണശ മിഷൻ ഹൈസ്കൂൾ
കാട്ടാക്കട ഉപജില്ല
തിരുവനന്തപുരം
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - Sathish.ss തീയ്യതി: 16/ 04/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത