സഹായം Reading Problems? Click here


കണ്ണശ മിഷൻ എച്ച്. എസ് പേയാട്/അക്ഷരവൃക്ഷം/പ്രകൃതിയായ അമ്മ

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
പ്രകൃതിയായ അമ്മ

അമ്മതൻ മടിത്തട്ടിൽ
തലചായ്ച്ചുറങ്ങുമ്പോൾ
വാത്സല്യരൂപമായ് എന്നെ
തലോടും കൈകൾ
മറ്റാരുമില്ലാതെ തനിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ
നിൻ മൗനസ്വരം കൂടെയുണ്ട്
ദാഹിക്കുമ്പോൾ നീ പുണ്യമായ്
ക്ഷീണിക്കുമ്പോൾ നീ ശീതളവായുവായ്
എക്കാലവും സ്നേഹമായ്
കരുലായ് നിന്ന നിന്നെ
എന്തിനീ ദുഷ്ടർ
ചൂഷണം ചെയ്യുന്നു
സങ്കട കണ്ണീരിൽ താഴ്ത്തിയും
ക്രോധാഗ്നിയിൽ ദഹിപ്പിച്ചും
തന്നെ ദ്രോഹിക്കുന്നവരെ
നശിപ്പിക്കുമവൾ നിശ്ചയം
 

അജ്ഞലി. ബി
9 A കണ്ണശ മിഷൻ ഹൈസ്കൂൾ
കാട്ടാക്കട ഉപജില്ല
തിരുവനന്തപുരം
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - Sathish.ss തീയ്യതി: 16/ 04/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത