സഹായം Reading Problems? Click here


കണ്ണശ മിഷൻ എച്ച്. എസ് പേയാട്/അക്ഷരവൃക്ഷം/നേരറിയും നേരത്ത്

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
നേരറിയും നേരത്ത്

ചരടുപൊച്ചിയ പട്ടമായി
തീർന്നുപോയെൻ ജീവിതം
കാറ്റടിക്കും ദിശയിലേക്കതു
പാറിപോവുകയാണിന്ന്
എത്രയെത്ര ആശയും അതി
ലോറയായ് പ്രതീക്ഷയും
ഞെട്ടുപോയൊരു പൂവുപോലെ
കൊഴിഞ്ഞുവീണു മണ്ണിലായ്
പണ്ടു ഞാനും ഉയർന്നു പൊങ്ങിയ
വിണ്ണിൽ വച്ചൊരുപൈങ്കിളി
ചൊന്നു എന്നോട് ഇല്ല അവർക്കൊരു
ചരടുകൊണ്ടൊരു ബന്ധനം
സ്വതന്ത്രനായ് പറന്നു പൊങ്ങാൻ
കൊതിച്ചുപോയതു കേട്ടനാൾ
മണ്ണിലെ ബന്ധമെല്ലാം
ബന്ധനമെന്ന് ഓർത്തുപോയ്
ഉഗ്രനായി ജ്വലിച്ചു നിന്ന
സൂര്യൻ തന്നുടെ പ്രഭ കുറഞ്ഞു
കാറ്റു വീശി ചരടുപൊട്ടി
പട്ടമങ്ങു സ്വതന്ത്രനായ്
ബന്ധമെല്ലാം അറ്റുപോയി
ബന്ധനത്തിൻ ചരടുപോയി
നീല വിണ്ണിൽ നിൽക്കുവാനാകാതെ
പട്ടമങ്ങുലഞ്ഞു പോയി
മഴതുടങ്ങി നനഞ്ഞു പട്ടം
തകർച്ചതന്നുടെ വക്കിലെത്തി
ഓർത്തുപോയി ബന്ധമെല്ലാം
ബന്ധനമല്ലെന്ന സത്യം

കേശവ്. എൻ
8 E കണ്ണശ മിഷൻ ഹൈസ്കൂൾ
കാട്ടാക്കട ഉപജില്ല
തിരുവനന്തപുരം
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - Sathish.ss തീയ്യതി: 16/ 04/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത