സഹായം Reading Problems? Click here


കടമ്പഴിപ്പുറം എച്ച് എസ്, കടമ്പഴിപ്പുറം/ഗ്രന്ഥശാല

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്

ലൈബ്രറി

ഈ വിദ്യാലയത്തിൽ ഏതാണ്ട് 5000 പുസ്‌തകങ്ങൾ അടങ്ങിയ ലൈബ്രറി പ്രവർത്തിക്കുന്നു . എല്ലാ വർഷവും പുസ്‌തക പ്രദർശനം നടത്താറുണ്ട്