സഹായം Reading Problems? Click here


ഔവർ ലേഡീ ഓഫ് ഫാത്തിമ ഗേൾസ് എച്ച്.എസ്. കുമ്പളങ്ങി/അക്ഷരവൃക്ഷം/ലോക്ക് ഡൗൺ

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
മഹാമാരി

  മഹാമാരിയെ തുരത്തുവാൻ
കൈകൾ കോർത്തു പൊരുതണം.
 കരളിലെ കരുത്തിനെ
 കരുതലാക്കി മാറ്റണം.
 ശുചിത്വമാണ് മറുമരു-
 ന്നെന്നു നാം അറിയണം.
 കൈകൾ കഴുകിയെപ്പൊഴും
 പ്രതിരോധ പരിച തീർക്കണം.
  നിയമമേതും കാക്കണം.
 പ്രാർഥനയിലെപ്പോഴും
ലോക നൻമ കാണണം.
രോഗശാന്തി നേരണം.
നമ്മൾ തന്നെ നാടിനെന്നും
മാതൃകയായ് തീരണം.
                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                    

വിസ്‍മയ ദാസ്
ഒമ്പത്--ഡി ഔവർ ലേഡീ ഓഫ് ഫാത്തിമ ജി എച്ച്.എസ്. കുമ്പളങ്ങി
മട്ടാഞ്ചേരി ഉപജില്ല
എറണാകുളം
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - Anilkb തീയ്യതി: 15/ 04/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത