സഹായം Reading Problems? Click here


ഒ.എൽ.സി.മണ്ണയ്കനാട്/ഐ.ടി. ക്ലബ്ബ്-17

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്

പന്ത്രണ്ട് കുട്ടികളും പ്രധാനാധ്യാപിക, SITC,JSITC എന്നിവരടങ്ങുന്ന ഐടി ക്ലബ്ബ് ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു.