സഹായം Reading Problems? Click here


ഐ.യു.എച്ച്. എസ്.എസ്. പറപ്പൂർ/അക്ഷരവൃക്ഷം/തിരിച്ചടി

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
തിരിച്ചടി

വേണ്ടതെല്ലാം തന്നൂട്ടി
വളർത്തിയൊരമ്മയെ
കൊല്ലാൻ തുനിയുന്നു മക്കൾ
എല്ലാം സഹിച്ച് പൊറുക്കുന്നു പാവം .....
എന്നിട്ടാരു മനസ്സിലാക്കുന്നാ ഭാവം
വസ്ത്രങ്ങൾ ചീന്തിയെറിഞ്ഞൂ നിർഭയം
നെഞ്ചു പിളർന്ന് രക്തമൂറ്റീയാവോളം
ഏറ്റവുമൊടുവിൽ ക്ഷമ കെട്ട
അസഹ്യമായ വേദനയാൽ
നെഞ്ചു പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു.
ആ കണ്ണീരിൻ ശക്തിയാൽ
മനുഷ്യസൃഷ്ടികളൊക്കെയും
നിലം പതിച്ചു!
കനിഞ്ഞു നൽകിയതിനപ്പുറം
കട്ടെടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചതിൻ ഫലം

നഫീസത്തുൽ മിസ്രിയ
10 D ഐ യു എച്ച് എസ് പറപ്പൂർ
വേങ്ങര ഉപജില്ല
മലപ്പുറം
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - Mohammedrafi തീയ്യതി: 16/ 04/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത