സഹായം Reading Problems? Click here

എ എൽ പി എസ് കന്തൽ/ക്ലബ്ബുകൾ

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
സ്കൂളിനെക്കുറിച്ച്സൗകര്യങ്ങൾപ്രവർത്തനങ്ങൾക്ലബ്ബുകൾചരിത്രംഅംഗീകാരങ്ങൾ

1.വിദ്യാരംഗം

2.ശാസ്ത്ര ക്ലബ്ബ്

3.ഗണിത ക്ലബ്ബ്

4. ഇക്കോ ക്ലബ്ബ്

5. ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലബ്ബ്

6. ബാലസഭ