സഹായം Reading Problems? Click here


എ. എസ്. ബി. എസ് മഞ്ഞളൂർ/അക്ഷരവൃക്ഷം/മഴ മഴ മഴ ചെറുമഴ

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
മഴ മഴ മഴ ചെറുമഴ

മഴ മഴ മഴ ചെറുമഴ
മുറ്റം നിറയെ മഴവെള്ളം
പോക്രോം പോക്രോം
മഴയിൽ തവളകൾ പാടുന്നു
പൂക്കളിലും ഇലകളിലും
ചിന്നി ചിതറി പെയ്യുന്നു
പക്ഷികളെല്ലാം കലപിലകൂട്ടി
കൂട്ടിൽ കയറിയിരിക്കുന്നു
ഏഴുനിറത്താൽ മഴവില്ല്
മാനത്തങ്ങനെ തെളിയുന്നു
 മഴ മഴ മഴ ചെറുമഴ
 

അശ്വിൻ കൃഷ്ണ കെ
2 C എ. എസ്. ബി. എസ് മഞ്ഞളൂർ
കുഴൽമന്ദം ഉപജില്ല
പാലക്കാട്
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - Padmakumar g തീയ്യതി: 20/ 06/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത