സഹായം Reading Problems? Click here


എ. എസ്. ബി. എസ് മഞ്ഞളൂർ/അക്ഷരവൃക്ഷം/പൂമ്പാറ്റ

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
പൂമ്പാറ്റ

പൂമ്പാറ്റേ പൂമ്പാറ്റേ പാറി നടക്കണ പൂമ്പാറ്റേ
പൂക്കളിലെല്ലാം തേൻ കുടിക്കുന്ന പൂമ്പാറ്റേ
പലനിറമുള്ള പൂമ്പാറ്റേ
കൊച്ചു കൊച്ചു പൂമ്പാറ്റേ
വർണ ചിറകുള്ള പൂമ്പാറ്റേ
പൂമ്പാറ്റേ പൂമ്പാറ്റേ പാറി നടക്കണ പൂമ്പാറ്റേ
പൂമ്പൊടി വീശും പൂമ്പാറ്റേ
പൂന്തേനുണ്ണും പൂമ്പാറ്റേ
പൂവിൽ മയങ്ങും പൂമ്പാറ്റേ
ഒന്ന് തൊട്ടോട്ടെ നിൻ ചിറകിൽ
നിന്നു തരുമോ നീ അരികിൽ
 പൂമ്പാറ്റേ പൂമ്പാറ്റേ പാറി നടക്കണ പൂമ്പാറ്റേ
പൂക്കളിലെല്ലാം തേൻ കുടിക്കുന്ന പൂമ്പാറ്റേ

ഉത്തര എം പി
2 C എ. എസ്. ബി. എസ് മഞ്ഞളൂർ
കുഴൽമന്ദം ഉപജില്ല
പാലക്കാട്
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - Shayee തീയ്യതി: 20/ 06/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത