സഹായം Reading Problems? Click here


എ.എൽ.പി.എസ്.വിളയൂർ യൂണിയൻ/അക്ഷരവൃക്ഷം/Stay Safe

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
Stay Safe

 
Fight against Corona virus.
Use sanitiser and soap
Frequently wash hands.
Cough into tissue directly
Avoid touching eyes,nose and mouth.
Maintain social distance.


Liyana K.T
2 A എ.എൽ.പി.എസ്.വിളയൂർ യൂണിയൻ
പട്ടാമ്പി ഉപജില്ല
പാലക്കാട്
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - Latheefkp തീയ്യതി: 25/ 04/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത