സഹായം Reading Problems? Click here


എ.എൽ.പി.എസ്.വിളയൂർ യൂണിയൻ/അക്ഷരവൃക്ഷം/ചായ

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ചായ

 
ചായ നല്ല ചായ
ചൂട് ചൂട് ചായ
രുചിച്ചു നോക്കി ചായ
കുടിച്ചു നോക്കി ചായ
അയ്യയ്യോ മധുരമില്ലാ ചായ ......!


റിതുപർണ്ണ .എസ്
1 A എ.എൽ.പി.എസ്.വിളയൂർ യൂണിയൻ
പട്ടാമ്പി ഉപജില്ല
പാലക്കാട്
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - Latheefkp തീയ്യതി: 24/ 04/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത