സഹായം Reading Problems? Click here


എ.എസ്സ്.എം..എച്ച്.എസ്സ്.ആലത്തുർ/അക്ഷരവൃക്ഷം/ കൊറോണ.....

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
കൊറോണ.....

ത‌ുരത്തണം ഈ മാരിയെ
ഭയപ്പെടേണ്ട നമ്മള‌ും
ധ‌ൃതിപ്പെടേണ്ട ത‌ുരത്ത‌ുവാൻ
കരുതൽ വേണം എപ്പോഴും
മനുഷ്യ മാംസം പിച്ചി തിന്നും
മനുഷ്യരേക്കാൾ ഭേതമാ
അന്യ നാട്ടിൽ നിന്നും വന്ന
ഈ കൊറോണ വ്യാപിയും
നിപ്പ വന്നു തുരത്തി നാം പ്രളയം വന്നു നേരിട്ടു
നാം ഒരുമിച്ചാൽ തുരത്താം
ഈ കൊറോണ വ്യാപിയെ...

                                    
                                       

നിഷില
7 D എ.എസ്സ്.എം..എച്ച്.എസ്സ്.ആലത്തുർ
ആലത്തൂർ ഉപജില്ല
പാലക്കാട്
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - Padmakumar g തീയ്യതി: 20/ 04/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത