സഹായം Reading Problems? Click here


എ.എം.റ്റി.റ്റി.ഐ, വിളബ്ഭാഗം/അക്ഷരവൃക്ഷം/ലോകത്തിന്റെ തിരിച്ചറിവ്

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ലോകത്തിന്റെ തിരിച്ചറിവ്

നാമിന്നു ചിന്തിച്ചു ചിന്തക്കുമപ്പുറം
ലോകം വളർന്നു മിന്നാടിടുന്നു
കള്ളത്തരങ്ങൾ കുമിളകളായ് പല
വ്യാധികളായ് ഇന്നുമാറിടുന്നു
നമ്മുടെ ചേതികൾ നടമാടിടുന്നു മണ്ണിൽ
കൊറോണ പോൽ ചെറു വൈറസുകളായ്
നമ്മുടെ ആഹാരമിന്നു മുട്ടിക്കുന്നു
വൈറസ് പോലുള്ള ഭീകര വേട്ടകൾ
ഞാനാണു ദൈവമെന്നോതി പറഞ്ഞവർ
എങ്ങെങ്ങു പോയി മറഞ്ഞിടുന്നു
കാണാത്ത കാഴ്ചകൾ കണ്ടു മടുക്കുന്നു
എൻ ലോകമെങ്ങു നീ പോയിടുന്നു
വൈറസുകൾ മഹാമാരിയായ് പെയ്തു
ഈലോക മണ്ണിൽ വിളയാടിടുമ്പോൾ
മുക്തി നേടാനിനി നാമെന്തു ചെയ്യണം
മണ്ണിനെ ഇരുളാക്കിയ മാനവ ജനതേ
നന്മകൾ ചെയ്തിടാം നാടിൻ കരുത്തു വീണ്ടെടുക്കാം
വീടും പരിസരവും വൃത്തിയാക്കാമിന്നു
കൈകൾ ശുചിയായ് കഴുകി സൂക്ഷിച്ചി ടാം
നല്ലതിൻ നാളേക്ക് വേണ്ടി ആശിച്ചിടാം
കൈകൾ കോർത്തു നാം ഒന്നിച്ചു ചേർത്തിടാം
ഈ മഹാമാരിയെ തുടച്ചു നീക്കാം


 

സൗപർണിക
7 എ എ എം ടി ടി ഐ വിളബ്ഭാഗം
വർക്കല ഉപജില്ല
തിരുവനന്തപുരം
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - Kannankollam തീയ്യതി: 15/ 04/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത