സഹായം Reading Problems? Click here


എ.എം.റ്റി.റ്റി.ഐ, വിളബ്ഭാഗം/അക്ഷരവൃക്ഷം/രോഗ പ്രതിരോധം

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
രോഗപ്രതിരോധം


പകർച്ചവ്യാധികൾ തടയാനായി
രോഗം പ്രതിരോധം കൂട്ടേണം
രോഗ പ്രതിരോധം കൂട്ടാനായി
ശുചിത്വം പാലിക്കേണം
ശുചിത്വം പാലിക്കാനായി
ദിവസേന കുളിക്കേണം
പല്ലു തേയ്ക്കേണം
നഖങ്ങൾ വെട്ടി വൃത്തിയാക്കേണം
തിളപ്പിച്ചാറിയ വെള്ളം കുടിച്ചീടുക നാം
പച്ചക്കറികൾ കഴിച്ചീടേണം
പ്രതിരോധ മരുന്നുകളും കുത്തിവെയ്പ്പുകളും എടുത്തീടേണം
രോഗങ്ങളെയും മറ്റു തുരത്തീടേണം
 

ജയലക്ഷ്മി ജെ എം
6 എ എ എം ടി ടി ഐ വിളബ്ഭാഗം
വർക്കല ഉപജില്ല
തിരുവനന്തപുരം
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - Sai K shanmugam തീയ്യതി: 15/ 04/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത