സഹായം Reading Problems? Click here


എ.എം.എൽ.പി.എസ്. വാക്കാലൂർ/അക്ഷരവൃക്ഷം/മഹാമാരി

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
മഹാമാരി


ജീവനിൽ ജീവനെ കൊണ്ടു പോവാനായി മരണ മാലാഖ എത്തി.

ശാന്തമായ തീരത്ത്
 കൊടുങ്കാറ്റയി ആ മഹാമാരി വന്നു.
മരുന്നില്ലാതെ ജീവനില്ലാതെ ഓരോ നാളും നീങ്ങി കടന്നു.
ഉൾഭയ പേടി തിമിർത്തു കളിക്കും മനുഷ്യ ജീവനുകൾ എത്ര.
ജീവനുകൾകൊഴിഞ്ഞ് വീണ നമ്മുടെ ലോകമിതാ.
ഒന്നു നോക്കുവാൻ ഒന്നു ചിരിക്കുവാൻ കഴിയാതെ മരണ വിരിപ്പിൽ പോയവർ എത്ര.
എണ്ണമില്ലാതെ ഓരോ ജീവനും ഇന്ന് മരണക്കിടക്കയിലാ.
ആർക്കും വേണ്ടാത്ത ഒരു ജീവനപ്പോലെ അവർ ഇന്നും മരണകിടക്കയിലാ......
 

Lana M
4 B എഎംഎൽപി സ്കൂൾ വാക്കാലൂർ
അരീക്കോട് ഉപജില്ല
മലപ്പുറം
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - Mohammedrafi തീയ്യതി: 20/ 06/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത