എൽ പി സ്കൂൾ കട്ടച്ചിറ/സൗകര്യങ്ങൾ

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
സ്കൂൾസൗകര്യങ്ങൾപ്രവർത്തനങ്ങൾക്ലബ്ബുകൾചരിത്രംഅംഗീകാരം
.

ഭൗതികസൗകര്യങ്ങൾ

വിശാലമായ ക്ലാസ് മുറികൾ

  • കിണർ
  • സ്മാർട്ട് ക്ലാസ്സ്റൂം
  • ലൈബ്രറി
  • പാചകപ്പുര
  • ടോയിലെറ്റ്