സഹായം Reading Problems? Click here


എൽ പി എസ്സ് കോവിലൂർ/അക്ഷരവൃക്ഷം/ശുചിത്വകേരളം

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ശുചിത്വകേരളം

കേരളം എന്നൊരു നാട്
നമ്മൾ പിറന്ന നാട്
നമ്മുടെ നാടിനെ ശുചിയാക്കാം
ശുചിത്വമുള്ളവരായായീടാം
നാടും വീടും പരിസരവും
വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കാം
നാട്ടിലും വീട്ടിലും പുഴയിലും നമ്മൾ
മാലിന്യങ്ങൾ നിറയ്ക്കരുതേ
വ്യക്തിശുചിത്വം പാലിക്കാം
കൈകൾ സോപ്പിട്ട് കഴുകീടാം
രോഗമുക്തി നേടിടാം
നമ്മുടെ നാടിനെ രക്ഷിക്കാം

അലോണ ഷിബു
2 A എൽ.പി.എസ് കോവില്ലൂർ
പാറശ്ശാല ഉപജില്ല
തിരുവനന്തപുരം
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - Kannankollam തീയ്യതി: 16/ 04/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത