സഹായം Reading Problems? Click here


എൽ പി എസ്സ് കോവിലൂർ/അക്ഷരവൃക്ഷം/അതിജീവന കേരളം

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
അതിജീവന കേരളം

കൊറോണയെ തുരത്തീടാം
നാടിനെ രക്ഷിക്കാം
മാസ്കുകൾ അണിഞ്ഞീടാം
കൈകൾ നന്നായ് കഴുകീടാം
നാട്ടിൽ കറങ്ങി നടക്കാതെ
വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരുന്നീടാം
ചുമയ്ക്കുമ്പോഴും തുമ്മുമ്പോഴും
തൂവാലയാൽ മറച്ചീടാം
ശുചിത്വം ഉള്ളവരായീടാം
അതിജീവന കേരളമാക്കീടാം

റീന റ്റി.എസ്
1 A എൽ.പി.എസ് കോവില്ലൂർ
പാറശ്ശാല ഉപജില്ല
തിരുവനന്തപുരം
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - Sheelukumards തീയ്യതി: 24/ 04/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത