സഹായം Reading Problems? Click here


എൻ.എ.എം.എച്ച്.എസ്.എസ് പെരിങ്ങത്തൂർ/അക്ഷരവൃക്ഷം/ അതിജീവനം

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
അതിജീവനം

എൻ ഹൃദയം തേങ്ങുനിതാ
എൻ നയനം ജ്വലിക്കുന്നിതാ
എൻ കാതുകളിൽ
അലയടിക്കുന്നിതാ
മരണത്തിൻ മണികിലുക്കം
മിഴികൾ തുറന്നാൽ കാണുന്നത്
ഭീകര ദൃശ്യം
ഹേയ് കുഞ്ഞു കോവിഡ്
നീ എന്റെ ശിരസ് അഗ്നിയാൽ
അലങ്കരിക്കാൻ വന്നതാണോ
നീ എത്ര ശക്തിമാൻ
മനുഷ്യനെ നീ തുറങ്കലിൽ അടച്ചില്ലേ
നീ ഓർത്തോ
നിന്റെ മരണം ദൂരെയല്ല
ഞങ്ങൾക്ക് ദൈവത്തിൻ
മാലാഖമാർ കാവലുണ്ട്
പിഴുതെറിയും നിന്റെ ചങ്ങല
ഞങ്ങൾ അതിജീവിച്ചവരാണ്
തളരില്ല

ബ്രേക്ക്‌ ദി ചെയിൻ

റാനിയ പർവീൻ
8 എൻ എൻ.എ.എം.എച്ച്.എസ്.എസ് പെരിങ്ങത്തൂർ
ചൊക്ലി ഉപജില്ല
കണ്ണൂർ
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - Kannans തീയ്യതി: 15/ 04/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത