സഹായം Reading Problems? Click here


എസ്. എസ്. എം യു .പി. എസ് പൂഴനാട്/അക്ഷരവൃക്ഷം/വൈറസ്

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
വൈറസ്

കരയല്ലേ കരയല്ലേ നാട്ടാരേ
ഓഖിയിലും നമ്മൾ തോറ്റില്ല
നിപ്പയിലും നമ്മൾ തോറ്റില്ല
പ്രളയത്തിലും നമ്മൾ തോറ്റില്ല
അതിജീവനത്തിൻ കാലത്ത്
വീട്ടിലിരുന്ന് പ്രതിരോധിക്കും
ജനക്ഷേമങ്ങൾ സർക്കാരും
ഉത്തരവുകൾ ജനങ്ങളും
ഒറ്റക്കെട്ടായ് പാലിച്ചാൽ
തുരത്തും നമ്മൾ വൈറസിനെ.
 

ആദിത്യൻ പി
VI B എസ്. എസ്. എം യു .പി. എസ് പൂഴനാട്
കാട്ടാക്കട ഉപജില്ല
തിരുവനന്തപുരം
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - Sathish.ss തീയ്യതി: 16/ 04/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത