സഹായം Reading Problems? Click here


എസ്.വി.യു.പി.എസ് തൃപ്രയാർ/അക്ഷരവൃക്ഷം/പുനർജൻമം

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
പുനർജൻമം

മാനവരാശിയെ പോറ്റുന്നൊരമ്മേ ...
ഇന്നീ മക്കളുടെ സങ്കടം കാണുന്നില്ലേ ...
കൊറോണയെന്നുള്ളൊരു സൂക്ഷ്മ ജീവി
അമ്മയുടെ മക്കളെ കൊന്നിടുന്നു
ഇതിനുള്ള പരിഹാരം എന്തെന്നോർത്തു
മക്കളും തലപുകഞ്ഞോടിടുന്നു
എന്തെന്തു മാർഗ്ഗം എൻ ഭൂമി മാതേ
ഈ മക്കളെ വൈറസിൽ നിന്നും കാക്കാൻ
ഇവ്വിധം മുന്നോട്ട് പോകീടിലോ
ഈ മക്കളും മണ്ണോടു മണ്ണായിടും
ഇനിയുമിതു തുടരുവാൻ വയ്യ മാതേ ..
നമ്മൾ പോരാടി ജയിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും
വേണ്ടയിനി മാരികളൊന്നുമേ മണ്ണിൽ
മർത്യന്റെ സ്വസ്ഥതയകറ്റിടുവാൻ
നമ്മളൊന്നായി കൈകോർക്കാം കൂട്ടുകാരെ
നല്ലൊരു പുലരിക്കായ് ഒത്തുചേരാം
ഒരു മനസ്സോടെ പ്രവർത്തിച്ചീടാം
കൊറോണ വൈറസിനെ തോൽപിച്ചീടാം
 

ശിവരഞ്ജിനി പി എസ്
6 A ശ്രീവിലാസ് യു പി സ്കൂൾ തൃപ്രയാർ
വലപ്പാട് ഉപജില്ല
തൃശ്ശൂർ
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - Sunirmaes തീയ്യതി: 15/ 04/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത