സഹായം Reading Problems? Click here


എസ്സ് ഡി.വി.ഗേൾസ്എച്ച്.എസ്സ്. ആലപ്പുഴ/അക്ഷരവൃക്ഷം/കവിത

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
തുരത്താം കൊറോണയെ


ഏതോ പൈശാചിക സ്വപ്‌നം പോലെ
ആഹ്ലാദലഹരിയിൽ ആറാടി മനുഷ്യർ
 മരണമാം ഇരുളിലേയ്ക്
കാൽതെന്നി വീണീടുന്നു.
ചൈനയിൽ ജന്മം കൊണ്ടു
ഉയിരിന്റെ കാലനായി
നീ അവതരിച്ചില്ലയോ?
മനുഷ്യന്റെ പ്രാണൻ
കൊത്തിപറിക്കുവാൻ
വ്യാളിയായി തീ തുപ്പി അലറിയഴിഞ്ഞാടി നീ
ഈ ലോകമാകവേ
പടർന്നു മഹാമാരിയായി ജീവനപഹരിച്ചീടവേ
മറക്കരുത്,മലയാള മണ്ണ് ഇതു
പ്രളയവും നിപ്പയും കളംനിറഞ്ഞാടിട്ടും
അടരാടി ,പട വെട്ടി ഉയിർത്തൊരു നാടിതു
ദൈയവത്തിന്റെ സ്വന്തം നാടിതു.
ഭയമരുത്,ഭയമരുത് ജാഗ്രത്തായതാവണം
ഹൃദയം കൊണ്ടടുക്കുകുക
ശരീരം കൊണ്ട് അകലുക
പാലിക്ക വ്യക്തി ശുചിത്വംഅതെപ്പോഴും
കൈ കഴുക,മുഖാവരണം അണിയുക
തടയാം നമുക്കി മഹാമാരിയേ
മലയാളമണ്ണിന്റെ മക്കളെ കാക്കുവാൻ
അങ്ങകച്ചമുറുക്കി ഉടുത്ത,പടവാളുയർത്തിയാ
ആതുര സേവകരായൊരു ,ആരോഗ്യ
സേവകരെയും മറക്കില്ലൊരിക്കലും
സ്വന്തം സുരക്ഷയേ മാറ്റിനിർത്തികൊണ്ടു നമ്മൾതൻ
സുരക്ഷക്കായ് പൊരുതുമാ
കാക്കിയണിഞ്ഞോരാ കാവൽ നായകരെയും ....
പിന്നെയോ ചോരചുവപ്പിന്റെ വീര്യവും
പേറുന്ന നമ്മുടെ ശൈലജ ടീച്ചറേയും
വീട്ടിലിരുന്നു പിഴുതെറിയാം
കോവിഡ് എന്നൊരീ മഹാമാരിയെയും
ഒരുമയാണൊരുമായാണ്
ഒരുമയാണാവശ്യം
എന്നും ഓണം പുലരുന്ന നാളുകൾക്കായി

ഭാനുപ്രിയ ആർ
10 B എസ്‌ .ഡി.വി .ജി.എച് .എസ ,ആലപ്പുഴ
ആലപ്പുഴ ഉപജില്ല
ആലപ്പുഴ
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - Sachingnair തീയ്യതി: 15/ 04/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത