സഹായം Reading Problems? Click here


എച്ച് എസ് എസ് കണ്ടമംഗലം/അക്ഷരവൃക്ഷം/ സൗഹൃദം

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
സൗഹൃദംപൂവിലെ തേൻ പോലെ മധുരമെൻ സൗഹൃദം
പലവർണ്ണമായ് പൂത്തതാണതയാലും
ഒന്നായ് നീരുന്നതെൻ സൗഹൃദം
മനസ്സിൻ താളിൽ ഞാൻ വരച്ചിട്ടോരു
കൊച്ചു സ്വപന മാണിന്ന് എൻ സൗഹൃദം
കാറ്റിൽ ചേരുന്ന നറുഗന്ധമാകട്ടെ
എന്നെന്നും എൻ പ്രിയ സൗഹൃദം
എന്നെന്നും എൻ പ്രിയ സൗഹൃദം


അർച്ചന
എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്.കണ്ടമംഗലം
തുറവൂർ ഉപജില്ല
ആലപ്പുഴ
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - Sachingnair തീയ്യതി: 15/ 04/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത