സഹായം Reading Problems? Click here


എച്ച്. എസ്. എസ് ചളവറ/സോഷ്യൽ സയൻസ് ക്ലബ്ബ്-17

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്

ഓരോ ക്ലാസിൽ നിന്നും 2 അംഗങ്ങളെ ഉൾപെടുത്തി സോഷ്യൽ ക്ലബ് രുപീകരിച്ചു.കേരളചരിത്രം ക്വിസ് നടത്തി.