സഹായം Reading Problems? Click here


എഎൽപിഎസ് കള്ളാർ/അക്ഷരവൃക്ഷം/Virus

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
വൈറസ്

     
വുഹാനി എന്നൊരു
നാട്ടിൽ നിന്നും
പൊട്ടി മുളച്ചോരു വിരുതൻ വൈറസ്
പേടിപ്പിക്കുന്നി മാനവരാശിയെ

ഹേ മനുഷ്യ നിൻ ജ്ഞാനം എവിടെ
എവിടെപ്പോയി നിൻ അറിവും വിദ്യ
ഓടി ഒളിക്കുന്നു നീ വനാന്തരങ്ങളിൽ
നിന്നെ തളക്കുന്നു ഗ്രഹാന്തരങ്ങളിൽ

ലോക്ക്ഡൌൺ എന്നൊരു നാലക്ഷരത്തിൽ
വിധിയെ പഴിക്കാതെ
പൊരുതുക നാം ഇനിയും
പൊരുതുക നാം ഇനിയും
കൊറോണ എന്ന കൊലയാളിയെ

അനുഗ്രഹ ജോൺ
4 A എഎൽപിഎസ് കള്ളാർ
ഹോസ്ദുർഗ്ഗ് ഉപജില്ല
കാസർഗോഡ്
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - Vijayanrajapuram തീയ്യതി: 15/ 04/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത