സഹായം Reading Problems? Click here


എം.ഡി.യു.പി.എസ്. നടുഭാഗം/അക്ഷരവൃക്ഷം/പോരാട്ടം

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
പോരാട്ടം

ഉണരൂ കൂട്ടരേ വരിക കൂട്ടരേ
ഉണർന്നെണീക്കാൻ സമയമായ്
നമ്മുടെ നാടി൯ തെരൂവീഥികളിൽ
രാവുകൾ പകലുകളാക്കി സമര
പോരാട്ടത്തിൻ നാളുകളായി
ഒരേയോരിന്ത്യ ഒരൊറ്റ ജനത
മുദ്രാവാക്യം ഉയരുകയായ്
ഇനിയും നമ്മൾ മടിച്ചു നിന്നാൽ
രാജ്യമിതെല്ലാം തകർന്നു വീഴും
ഉണരൂ കൂട്ടരേ വരിക കൂട്ടരേ
ഉണർന്നെണീക്കാൻ സമയമായ്
പോരാട്ടത്തിൻ സമയമായ്

അനഘനന്ദ പി
5 എ എം.ഡി.യു.പി.എസ്.നടുഭാഗം
തുറവൂർ ഉപജില്ല
ആലപ്പുഴ
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - Sachingnair തീയ്യതി: 28/ 04/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത