സഹായം Reading Problems? Click here


എം.ആർ.എം.കെ.എം.എം.എച്ച്.എസ്.എസ് . ഇടവ/അക്ഷരവൃക്ഷം/മഹാമാരി

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
മഹാമാരി 

കോവിഡ്-19 എന്ന പേരിലെത്തി 
നാശം വിതച്ചു നാട്ടിൽ വൈറസ് 
ഭീതി പരക്കുന്നു ഭയാനകമാകുന്നു 
നാശക്കാരൻ വൈറസ് 
പരക്കെ പരക്കുന്ന വൈറസിനെ 
വെല്ലിടാനായി നാമൊറ്റക്കെട്ടായി 
ജീവന്റെ ശ്വാസം നിലക്കാതെ നോക്കുവാൻ 
നാം തന്നെ കരുതലെടുത്തിടേണം 
മൂർച്ചയേറിയ ആയുധങ്ങളല്ല ജീവനാശ്രയം 
ഒന്നുചേർന്ന മാനസ്സങ്ങൾ തന്നെയാണതോർക്കണം 
കൊറോണായാൽ മരിച്ചിടാതെ കാക്കണം പരസ്പരം 
ഭയക്കേണ്ട ഭീതി വേണ്ട ജാഗ്രത മാത്രം 
ജീവൻ തിരിച്ചുപിടിക്കാനുള്ളൊരു ജാഗ്രത മാത്രം
കൊലയാളിയായിടും വൈറസിനെ
എതിരിടാനായി നാം സന്നദ്ധരായിടേണം 
വിഷമാരി പെയ്യുന്ന നമ്മുടെ നാട്ടിൽ 
ചങ്ങലക്കിട്ടു പൂട്ടും നാം കൊറോണയെ 
അതിനായി ചില നിർദ്ദേശങ്ങൾ നാം 
കൃത്യം പാലിച്ചിടേണമെപ്പോഴും
പൊതുയിടങ്ങളിൽ പോകാതിരിക്കേണം
കരങ്ങളെപ്പോഴും ശുചിയാക്കിടേണം 
ആളുകൾ കൂടുന്നിടങ്ങളിൽ പോകാതിരിക്കണം 
വീടാണ് നമുക്കെല്ലാമെല്ലാം
വീട്ടിലിരിക്കാം സുരക്ഷിതരാവാം 
ജീവനെ കാത്തീടുവാൻ 
നമ്മുക്കൊന്നിച്ചു പോരാടാം....
 

ജാഷ്ന.ബി
8 E എം ആർ എം കെ എം എം എച്ച് എസ് എസ് , ഇടവ
വർക്കല ഉപജില്ല
തിരുവനന്തപുരം
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - Sai K shanmugam തീയ്യതി: 15/ 04/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത