സഹായം Reading Problems? Click here


എം.ആർ.എം.കെ.എം.എം.എച്ച്.എസ്.എസ് . ഇടവ/അക്ഷരവൃക്ഷം/മരം

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
മരം

ഭൂമിയുടെ പച്ചപ്പ് മങ്ങുവാൻ
നമ്മളല്ലോ കാരണം

മാനുഷ്യ ചിന്തയിൽ
മരണമെന്ന വാക്കില്ല

നീയില്ല കാലത്തിന്റ ഒഴുക്കിലും
നീ പതറില്ല

മൂർച്ചയുള്ള മഴു ചിതയിലേക്കെറിയും
ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ....

നീ നിന്റെ പച്ചിലയും ചില്ലകളും
നീട്ടി നിസ്സഹായതയോടെ

കയ്പ്പുനീരിറക്കുമ്പോൾ
ഓർക്ക് സ്വയമേ വരുത്തിയ
വിനയിൽ താനെ എരിയും മനുഷ്യർ.

അഷ്ടമി എസ് എം
8 E എം ആർ എം കെ എം എം എച്ച് എസ് എസ് , ഇടവ
വർക്കല ഉപജില്ല
തിരുവനന്തപുരം
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - വിക്കി2019 തീയ്യതി: 22/ 04/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത